Het komt uit een groen hart

Duurzaam? Vanzelfsprekend!

 

De wereld groener maken zit in ons bloed. Letterlijk en figuurlijk. Wij zoeken altijd naar manieren om onze onderneming duurzamer te maken. Op elk vlak. We zorgen goed voor onze planten, onze mensen en de wereld om ons heen. Volg de stappen die we daarin zetten.

 

CertificeringDuurzaam

Ons verhaal

Wij zijn gecertificeerd en daar zijn we trots op!

MPS-certificaat

Het Milieu Project Sierteelt (MPS) is een monitoringstool waarmee bedrijven aan de juiste knoppen kunnen draaien om hun milieu-impact te verlagen. Met als doel de sierteeltsector nog verder te verduurzamen. Wij registreren ons verbruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en energie via MPS. Hierdoor kunnen we meten hoe duurzaam we nu produceren en krijgen we inzicht in hoe we verder kunnen verduurzamen.

MPS-GAP

MPS-GAP is een certificatieschema dat betrekking heeft op traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne binnen een bedrijf. Door het opstellen van een handleiding en het implementeren van praktijkeisen in ons bedrijf hebben we aangetoond dat we voldoen aan de eisen van het certificatieschema MPS-GAP.

MPS-SQ

Met het behalen van het MPS-Socially Qualified (SQ) certificaat, heeft Snepvangers aangetoond te voldoen aan de nationale en internationale eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Zeker nu de gehele sector zich steeds meer richt op zowel de sociale aspecten als de milieueisen van ondernemingen binnen de sector, is MPS-SQ een meer dan welkome aanvulling op onze bestaande certificering.

certificering snepvangers

Bedrijfsontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid

Gerecyclede potten

We gebruiken sinds 2019 grijze potten die gemaakt zijn van 100% gerecycled post-consumer plastic. Door de grijze kleur kunnen ze steeds hergebruikt worden. Dit in tegenstelling tot de zwarte potten die de sorteerinstallatie niet herkent, omdat de transportbanden waar ze op liggen ook zwart zijn.

Duurzame relaties 

Wij gaan niet voor de korte termijn, maar investeren in duurzame relaties met onze medewerkers, klanten en leveranciers. Dat doen we door te luisteren naar specifieke wensen en een stapje extra te zetten. Een fijne werksfeer vinden we belangrijk en daar hebben we veel voor over.

Snepvangers duurzaam recycled potten

Bijen

Voor de bestuiving van onze Skimmia’s gebruiken we bijen. In het voorjaar staan er daarom 4 of 5 bijenkasten in onze kassen.

Biologische bestrijders

Al sinds 2010 zetten we waar mogelijk biologische bestrijders in om ziekten en plagen te bestrijden. Zo zetten we in de stekkas roofmijten en aaltjes in, die de schadelijke bodemlarven opeten. De roofmijten bestrijden ook schadelijke spintmijten in de Skimmia.

Hergebruik water

Het regenwater dat op onze kassen en velden valt, vangen we op. Daarmee besproeien we onze planten in de kassen en op de buitenvelden. Ook het overtollig gietwater vangen we op en hergebruiken we. Dit doen we al zo sinds de jaren 90. Het voorkomt dat er meststoffen en gewasbeschermings-middelen in het oppervlaktewater terechtkomen.